Inzamelingsactie ‘Dokter Ruiter chemostoelen’ voor het RKZ
levert € 20.947 op!
Lees meer

Dokter Ruiter overleden


Tot ons groot verdriet is dokter Ruiter op zondag 1 mei overleden aan de gevolgen van darmkanker.
Na een ziekbed van 2 weken is hij vredig ingeslapen in het bijzijn van zijn familie.

Het afscheid op 23 april vond hij “grandioos”.

Zijn inzamelingsactie voor chemostoelen zal worden voortgezet tot eind mei waarna wij het
bedrag zullen overhandigen aan het RKZ op een nader te bepalen datum.

Wij willen iedereen bedanken voor de massale donaties, kaarten en berichten.
Dit steunt ons enorm in deze moeilijke tijd.

Volgens onze lieve meelevende collega's is er maar één verklaring voor dit grote verlies:
in de hemel hadden ze een lieve, goede huisdokter nodig.

Familie Ruiter

Overhandiging Cheque Chemostoelen voor het RKZ


Op vrijdag 24 juni heeft familie Ruiter de vette cheque van € 20.947,- overhandigt aan het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) te Beverwijk.
Dit fantastische bedrag is het resultaat van de inzamelingsactie die door Dokter Ruiter is gestart t.b.v.
de aanschaf van chemostoelen voor de afdeling Oncologie.


Jaap van den Heuvel,

geneesheer directeur van het RKZ:

Een dokter die zelf ziek is ziet vaak veel scherper wat er beter kan in de zorg dan alle behandelaars bij elkaar. Daarom zijn we in het Rode Kruis Ziekenhuis ongelofelijk blij met het initiatief van Hans Ruiter. Jarenlang was Hans als huisarts een zeer gewaardeerde collega in het RKZ. Helaas is hij nu zelf al enige tijd ziek. Zijn ziekte heeft Hans een positieve wending willen geven door te kijken of hij iets kon betekenen voor andere patiënten. Dit doet Hans door deze website te lanceren en een actie te starten voor een goed doel, namelijk het schenken van een aantal luxe chemotherapie stoelen voor de dagbehandeling Oncologie van het RKZ. Het RKZ wil graag een klantvriendelijk ziekenhuis zijn dicht bij de patiënt waar vooral ook hele goede zorg geleverd wordt. Gastvrijheid en patiënten zich thuis laten voelen is dus heel belangrijk. Voor oncologie patiënten worden de grote “belangrijke’ dingen klein en de kleine dingen juist groot. Een stoel waar je comfortabel in zit tijdens de chemotherapie is dan ineens belangrijk. Daarom zijn wij in het ziekenhuis ongelofelijk blij met het initiatief van Hans Ruiter. Want het is helaas nog steeds zo dat wij niet alle dingen die we graag voor onze patiënten zouden willen doen ook daadwerkelijk kunnen doen. Zuinig omgaan met de centen en keuzes maken is ook in het ziekenhuis aan de orde van de dag. Eenvoudige oplossingen die het comfort van patiënten vergroten, hoe belangrijk ook, schieten er dan wel eens bij in. Gelukkig gaat dat dankzij de actie van Hans niet op voor de oncologie patiënten van het RKZ die op de dagbehandeling komen. Heel veel dank daarvoor en we hopen dan ook dat de actie een groot succes wordt. Verder willen wij vanuit het ziekenhuis Hans, nu hij ook stopt met zijn praktijk, bedanken voor de jarenlange prettige samenwerking. Ook wensen wij hem gegeven de beperkingen van zijn ziekte het allerbeste toe.

Jaap van den Heuvel, geneesheer directeur van het RKZ

Marije Appels,

MDL arts RKZ:

De maagdarmlever afdeling van het Rode Kruis Ziekenhuis heeft zich de laatste jaren sterk toegelegd op de preventie en behandeling van dikke darm kanker. In het kader van preventie is ons ziekenhuis volledig geütiliseerd voor deelname aan het bevolkingsonderzoek darmkanker. Dit houdt in dat de patiënten die onderzocht zijn en een positieve bloed test in de ontlasting bleken te hebben, bij het Rode kruis ziekenhuis een coloscopie zullen ondergaan voor opsporing van grote poliepen dan wel darmkanker. Indien bij een patiënt dikke darm kanker geconstateerd is, dan kunnen we snel de bijbehorende onderzoeken en behandeling inzetten. Het ziekenhuis heeft daarvoor zorgstraten ontwikkeld waardoor de wachttijd voor verschillende onderzoekingen minimaal is. Wat de MDL artsen zeer belangrijk vinden in deze, is om de patiënt centraal te stellen in het hele proces. Er zal dan in een korte periode en in afwachting van de definitieve diagnose, veel onderzoeken en dus veel afspraken gemaakt moeten worden in het ziekenhuis. Onze speciaal opgeleide case managers zullen de patiënt gedurende dit hele proces zeer intensief en persoonlijk begeleiden.

Uniek is dat we de patiënt in hele traject willen begeleiden, niet alleen rondom de diagnostiek, maar ook hierna voor de behandeling en follow up, het liefst door dezelfde dokter. Dus van diagnose naar behandeling en eventueel in het palliatieve traject. Na de operatieve behandeling komt de patiënt met regelmaat terug op de polikliniek bij de MDL arts om te bekijken of de ziekte wegblijft en er geen nieuwe ziekte is ontstaan. In samenwerking met de oncologen behandelen de gespecialiseerde mdl-artsen ook de patiënten die in aanmerking komen voor chemotherapie en of immunotherapie. Gelukkig gaat de ontwikkelingen van nieuwe medicijnen erg snel waardoor steeds meer mensen met uitgezaaide dikke darm kanker behandeld kunnen worden. Het is belangrijk dat het toedienen van chemotherapie in een zo ontspannen mogelijke omgeving gebeurt. Daarom zijn wij ook erg blij met het initiatief van Dr Hans Ruiter dat hij bij zijn te vroege afscheid een donatie wil doen voor het aanschaffen van chemotherapie-stoelen op onze afdeling. De mdl-arts is ook vertegenwoordigd in het palliatieve team van het ziekenhuis. Twee mdl artsen hebben zich specifiek laten scholen voor het palliatieve traject. Er zijn veel patiënten met uitgezaaid darmkanker die veel gastro-intestinale klachten kunnen hebben. Maar er zijn ook andere oncologische patiënten die veel last kunnen hebben van het maag darmstelsel. In de palliatieve en terminale fase kan de mdl-arts veel betekenen in het verlichten van klachten.

Door op deze manier de zorg te organiseren voor de mensen die te horen hebben gekregen dat zij darmkanker hebben, ervaren de MDL artsen in het Rode Kruis ziekenhuis en juist de patiënten zelf, dat er een bijzonder en goed contact met hun MDL arts opgebouwd is, waar zij jaren lang profijt van hebben, zolang als nodig blijkt te zijn.

Marije Appels, MDL arts RKZ

Verpleegkundigen dagbehandeling Oncologie RKZ

Op de dagbehandeling oncologie van het Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk komen patiënten met diverse oncologische aandoeningen. Er worden behandelingen gegeven met verschillende soorten chemotherapieën en/of doelgerichte therapieën. Kanker is vaak een ingrijpende ziekte. Kwalitatieve hoogwaardige oncologische zorg is erg belangrijk voor patiënten. Oncologische zorg is méér dan medisch en verpleegkundig technische zorg.
Ook psychische en sociale ondersteuning en zorg is voor veel patiënten essentieel. Deze psychosociale oncologische zorg wordt op de dagbehandeling oncologie geboden door gespecialiseerd verpleegkundigen. Hier ligt ook de kracht van ons team. De verpleegkundigen zetten zich in voor optimale begeleiding gedurende de verschillende fasen van het ziekteproces en behandeling.

Naast onze expertise en inzet speelt omgeving ook een rol in het welbevinden van de patiënt. Met enige regelmaat horen we terug dat patiënten het niet altijd prettig vinden om plaats te nemen op een bed voor behandeling. Door de diversiteit van behandelingen ontkomen we er niet volledig aan. Toch zijn er behandelingen die heel goed op een comfortabele stoel gegeven kunnen worden. Het initiatief van dr. Ruiter om een donatie te doen voor prettige stoelen wordt zeer gewaardeerd. Mooi dat er middels de comfortabele stoelen een bijdrage wordt geleverd aan een prettige omgeving om behandeld te worden en in gesprek te gaan.

Verpleegkundigen dagbehandeling Oncologie van het RKZ

Afscheid op 23 april


Op zaterdag 23 april heeft dokter Ruiter, na 30 jaar huisarts te zijn geweest, noodgedwongen afscheid van zijn patiënten genomen.
We danken iedereen die aanwezig was voor hun steun en gulle donaties.

Op onze facebook pagina vindt u een foto impressie van de dag

Foto impressie

Afscheid dokter Ruiter

J.A. Ruiter,

huisarts

Vrijdag 30 januari 2015, nascholing echografie in Haarlem bij InHolland. Een dagje bijleren over de echografie van blaas en nieren. Zoals altijd oefenen de cursisten op elkaar om het geleerde in de praktijk te brengen. Een van de docenten neemt mij even apart want er was wat vreemds gezien op mijn lever. Ik kon het zelf niet beoordelen, immers ik lig op de onderzoekbank. In het weekend ga ik nog even naar de praktijk om zelf te kijken. En ja hoor, een 6 cm grote afwijking in de linker leverkwab. Ik loop nog het hele weekend te piekeren en op te zoeken bij welke goedaardige afwijkingen van de lever dit allemaal kan passen. Dinsdag 10 februari wordt het vonnis voltrokken. Binnen korte tijd word ik gescand en gescopiëerd, ik kan er niet meer onderuit: dikke darmkanker met een grote leveruitzaaiïng.

Alles gaat nu in een stroomversnelling, ik meld me ziek, operaties worden gepland, de ziekte is tegenwoordig goed te behandelen. Ik kijk er zelf van een afstandje naar alsof ik een patiënt bespreek en het niet over mezelf gaat. Het gaat ook over iemand anders………
Donderdag 26 februari word ik geopereerd in het RKZ, alles goed uitgelegd en begeleid. Als ik in mijn operatiejasje lig te wachten op de dingen die komen gaan, bekruipt mij een angstig gevoel. Ik kan niet meer terug. Chirurg Michiel Hunfeld pakt mijn hand en zegt dat het allemaal goed komt, ik kom tot rust.

Opereren is eigenlijk helemaal niet erg. Je bent onder narcose, je krijgt goede pijnstilling. Binnen een week weer thuis, peanuts! Op naar de volgende mijlpaal. Op 9 april wordt een laparascopische partiele leverresectie (via kijkoperatie gedeelte van de lever weggehaald) gedaan in de VU, klinkt als een kleinigheidje. Deze keer gaat het allemaal wat moeizamer met als complicatie een suprapubische blaascatheter wegens blaasretenties. Man wat een ellende, ik had nog liever een paar extra operaties gehad dan dat geklooi met die catheter. Zo machteloos!

Na 4 weken ben ik weer redelijk hersteld (en is de catheter verwijderd) en kies ik samen met mijn oncoloog Gerrit de Groot bewust niet voor adjuvante chemotherapie. Nieuw wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat dit geen meerwaarde heeft. Lekker op vakantie naar Mexico met mijn dochters en het leven weer oppakken. In de praktijk ontstaan problemen door een plotseling tekort aan waarnemers en ik zal wel even inspringen. Ik merk tot mijn grote schrik dat ik geen huisarts meer kan zijn. De eerste patiënt met een recent vastgesteld longcarcinoom komt met zijn vrouw praten over hoe het nu verder moet? Ik geloof dat ik me er wel uit heb gered, maar ik ben kapot die dag. Het is nog niet zo erg dat ik deze rotziekte heb maar dat ik ineens niet meer als huisarts kan functioneren……….
Deze mokerslag zag ik niet aankomen. Ik besluit helemaal te stoppen met werken. In die zomer van 2015 heb ik wel wat nachtmerries doorstaan.
Gek hè, al die fasen van Kúbler-Ross gelden ook voor mij……

In augustus ontvouwt zich de volgende zwarte bladzijde. Op de controlescan blijkt progressie van de ziekte met toename van uitzaaiïngen in lever, buikvlies en longen. Levensverwachting zonder behandeling 6 maanden. Met palliatieve chemotherapie misschien nog wel jaren. Nu was ik zelf altijd al gevoelsmatig een tegenstander van chemotherapie, maar ja….. 6 maanden of enkele jaren, dat is nogal een verschil. Bovendien ben ik niet alleen. Mijn familie vond dat ik dit moest proberen. Nee heb je, ja kan je krijgen. Op 18 augustus de mededeling dat de ziekte progressief was, op 26 augustus start van de chemotherapie.

Wat een lieve mensen daar op de dagbehandeling Oncologie. Ze nemen de tijd voor je, zijn professioneel, en hebben een soort voelhorens voor de emoties achter de mens. Chapeau! Van 9 tot 15uur aan het infuus, piece of cake. Maar waarom moet ik eigenlijk in bed liggen, ik ben toch niet ziek? In de weken daarna werd ik zieker en zieker door de chemo. Niet zozeer de bekende misselijkheid en spugen, maar een soort totaal gevoel van onmacht in je lijf. De tintelingen en koude-gevoeligheid van handen en voeten was één ding, maar dat onbeschrijflijk lamlendige gevoel. Ik kon niet staan, niet liggen, niet slapen, niet wakker zijn, wilde wel iets eten maar kon niets eten. ’s Nachts lag ik urenlang wakker of werd ik badend in het zweet wakker. Nachtmerries en déja vu's. Ik was ineens op visite bij een patiënte een jaar geleden met dezelfde diagnose en toen bezig met chemo. Ik zag haar weer rondsloffen door de kamer. Het ging wel. Nu begreep ik het………….
Mijn oncoloog, Marije Appels (Gerrit was inmiddels met pensioen), paste de dosering aan. Na 4 maanden chemo en 3 maanden ziekzijn, was het klaar. Begin december stop ik met de chemo, dit was geen leven meer. Marije was zeer invoelend en begreep mijn beslissing. Na nog een aantal weken afkicken had ik met kerstmis weer trek in een boterham met kaas. Een boterham met kaas! Hoe lekker kan dat zijn.
Carpe Diem. Leuke dingen doen met de familie. Nadenken over hoe het verder moet met de praktijk. Zaken regelen met financiële adviseurs, notaris en dergelijke.

Het is goed zo. Ik heb weer energie om na te denken over een afscheid in de praktijk. Geen bloemetjes en flessen wijn, nee. Een goed doel. Het idee was eigenlijk al geboren eind augustus maar pas in januari dacht ik opnieuw aan de dagbehandeling Oncologie in het RKZ en dat ik in bed moest gaan liggen voor het infuus. Ik had op TV en in de serie Breaking Bad al gezien dat in Amerika luxe comfortabele chemostoelen bestaan voor dit doel. In het Tergooi Zkh in Hilversum hebben ze zelfs een chemotuin.

April 2016. De laatste fase is ingetreden, ik merk dat ik achteruit ga. Ik neem dagelijks morfine voor de pijn hetgeen goed helpt. Samen met mijn familie werken we aan een website “Chemostoelen voor het RKZ” en bereiden we de open dag van de praktijk voor op zaterdag 23 april.

Het zonnetje schijnt, het wordt lente.
Tijd voor nieuw leven.

Korte reportage op 251TV

Op zondag 17 April 2016 werd Dokter Hans Ruiter geïnterviewd voor deze korte reportage op 251TV

Afscheid Dokter Ruiter

Op zaterdag 23 april 2016 was het voor iedereen mogelijk om afscheid te nemen van Dokter Hans Ruiter.

Tijdlijn

Een overzicht van de mijlpalen door de jaren heen. • Augustus 1989

  Start praktijk te Heemskerk

  Wethouder Scholten van de gemeente Heemskerk overhandigt de eerste 300 "papieren" patiënten


 • 14 augustus 1989

  Praktijk start op Hondstong 11

  En niet de hondongstraat in Beverwijk zoals in het begin veel mensen dachten!

 • December 1998

  Verhuizing naar Pieter Acker 34


  Al snel groeiden we uit ons jasje op de Hondstong. In het nieuwe plan Waterakkers vonden we een nieuwe plek.

 • 1998 - 2010

  Praktijk op Pieter Acker 34

  In 2004 startten wij met het opleiden van huisartsen. Door de veranderingen in de huisartsenzorg bleek deze praktijk ook weer snel te klein.

 • November 2010 - heden

  Medisch centrum Heemskern

  Huisartsenpraktijken Ruiter, Mandjes en de Gooijer, Verloskundigen Heemskerk, Mondhygiënisten Heemskerk-Centrum, Fysiotherapie Hart van Heemskerk, consultatiebureau, Viva-Zorggroep en de thuiszorg winkel starten in een gloednieuw pand op het Maltezerplein midden in het centrum (de kern) van Heemskerk.

Het team

De vaste gezichten van huisartsenpraktijk Ruiter

A.W. Osterthun

huisarts

E.M. de Boer

huisarts

J.F. de Feyter

huisarts

G. Pluim

Praktijkondersteuner Somatiek (POH-S)

M.A.J. Ruiter

psycholoog (POH-GGZ)

Sanne

doktersassistente

Anneke

doktersassistente

Vianne

doktersassistente

In het bijzonder danken wij:Janny Muizer

Jansheeren

Marloes Zonneveld

Ajna Tempel

Wim Koelman

Brood-Banket-Bonbons

Paul Brand

de Patatoloog

Kees de Ridder

Keurslagerij Ridder

Rob Stoop

ASP Akoestisch Adviesburo

CopyCopy Beverwijk

Shirtprint

José v/d Bos & Richard Kitzmann

Korte reportages op 251TV

ViVa! Zorggroep | Medipoint

Medewerksters van de thuiszorgwinkel

David Saverschel

Webdesign en DTP
Jullie maken de wereld een stukje mooier :)!

Berichten

Laat een bericht achter op onze Facebook pagina